Khu nuôi trồng công nghệ cao Thiên Sơn - Suối Ngà, Ba Vì, Hà Nội

Liên hệ

DƯỢC THẢO THIÊN SƠN

Điện thoại:0971.68.15.15

Địa chỉ nuôi trồng: Khu nuôi trồng Thiên Sơn – Suối Ngà, huyện Ba Vì, Hà Nội

Email:duocthaothienson@gmail.com

 

Form liên hệ

Địa chỉ chúng tôi