Thẻ: Đông trùng hạ thảo hầm cánh gà

Đông trùng hạ thảo hầm cánh gà công dụng và cánh dùng

Ở Việt Nam cánh gà được xem là một trong những bộ phận của gà được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên cánh gà được khuyên là không nên ăn nhiều so với các bộ phận khác của gà làm thực phẩm. Bởi ở cánh gà là nơi có chứa rất nhiều mỡ nên…

Xem thêm